PROJEKT:

Rekonstrukcija postojeće kotlovnice i sustava solarnih toplovodnih kolektora specijalne bolnice Sveti Rafael Strmac, Šumetlica, Cernik

 

INVESTITOR:

Specijalna bolnica za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Srmac

 

OPIS:

Vrši se rekonstrukcija postojeće kotlovnice ugradnjom novih uljnih kotlova, akumulacijskih spremnika, uz dogradnju kompaktnih dizalica topline te ostale potrebne opreme. Dizalice topline zrak – voda i uljni kotlovi povezuju se u zajednički učinkoviti troškovno optimalan sustav grijanja i pripreme potrošne tople vode.

Postojeći solarni toplovodni sustavi rekonstruiraju se ugradnjom novih spremnika za pripremu PTV-a, novog razvoda i opreme uz korištenje postojećih solarnih toplovodnih kolektora i postojećih ekspanzijskih posuda.