PROJEKT:

Rekonstrukcija/dogradnja OŠ „Đuro Pilar“, MŠ Brodsko Vinogorje – dogradnja učionica, Slavonski Brod

INVESTITOR:

Grad Slavonski Brod

OPIS:

U dograđenom dijelu projektiran je sustav radijatorskog grijanja putem spoja s postojećom plinskom kotlovnicom. Za potrebe hlađenja učionica, kabineta i zbornice ugrađuje se VRF sustav sa zidnim unutarnjim jedinicama. VRF sustav, uz hlađenje prostora, također služi kao alternativni sustav grijanja u prijelaznim periodima. U sve učionice i zbornicu dograđenog dijela ugrađuju se sustavi mehaničke ventilacije s povratom toplinske energije, dok se u prostorije sanitarija ugrađuju lokalni sustavi odsisne ventilacije.