PROJEKT:

Izgradnja sustava ventilacije stroja za proizvodnju obuće – Seklo d.o.o.

INVESTITOR:

Seklo d.o.o., Bili Brig, Nova Kapela

OPIS:

Projektiran je sustav odsisne ventilacija iznad stroja za proizvodnju obuće sa šest odsisnih hauba s filtrima za odvajanje masnoće i prljavština te tri krovna odsisna ventilatora. Dobavni zrak riješen je preko tlačne sekcije s dogrijačem te preko pretlačnih žaluzina.